ads

İş makinesi operatörlük belgesi nereden alınır?

İş makinesi operatörlük belgesi nereden alınır? İş makinesi operatörlük belgeleri Özel Öğretim Kurumlarına bağlı İş Makinesi operatörlük belgesi vermeye yetki belgesi almış MTSK'lardan (sürücü kursları).Makina Mühendisleri Odası,Tarım ve Köyişlerinden (Tarım için kulla
|